Alexandre Van Hoeke

Interview par/door Kazan Decock 

FR
Est-ce que tu peux te présenter, de manière générale ?
Je m’appelle Alexandre, j’ai 20 et suis étudiant en communication.

Qu'est-ce qui t'attire dans l'art ?
Ce que j’aime surtout, c’est ce qu’on ressent en observant/écoutant/lisant/... une œuvre d’art. Il y a tellement de choses qui peuvent être véhiculées et tellement de manières de reagir différentes ! 

Es-tu un artiste ? Si oui, dans quel(s) domaine(s) ?
J’écris et je joue de la musique. J’aime beaucoup trouver des idées pour ensuite composer, ce genre de processus créatifs. 

Où est-ce que tu te vois plus tard ?
Je ne sais pas trop... je suppose qu’on verra ! 

Quelle est l'expérience la plus folle de ta vie ?
Certainement mon Erasmus en Finlande. Partir dans un pays inconnu ou il fait si froid, c’était aussi fou que génial ! 

Admires-tu quelqu'un en particulier ?
Il y a énormément d’artistes qui m’inspirent beaucoup, ce serait dur de tous les citer !

NL
Kan je jezelf kort voorstellen?
Mijn naam is Alexandre, ik heb er 20 en ik studeer communicatie. 

Wat trekt je aan in kunst?
Wat ik het leukst vind is hoe het voelt om een kunstwerk te zien, te beluisteren, te leze, .... Er zijn zoveel dingen die kunnen worden overgebracht en zoveel verschillende manieren om erop te reageren! 

Ben je een kunstenaar? Zo ja, op binnen welke media of domeinen?
Ik schrijf en speel muziek. Ik vind het erg leuk om met ideeën te komen en er dan mee te gaan componeren. Dat soort creatieve processen. 

Waar zie je jezelf later?
Ik weet het niet zo... we zullen wel zien wat er komt! 

Wat is de gekste ervaring van je leven?
Vast en zeker mijn Erasmus in Finland. Naar een onbekend land gaan waar het zo koud is, was even gek als geweldig! 

Bewonder je iemand in het bijzonder?
Er zijn veel artiesten die me veel inspireren, het zou moeilijk zijn om ze allemaal op te sommen.

Comments