Gabriel Detheux


Mijn naam is Gabriël, ik ben een 21 jarige Brusselaar. Mijn moeder is Nederlandstalig en mijn vader en de familie langs zijn kant is Franstalig.
Je m’appelle Gabriel, je suis un jeune bruxellois de 21 ans, issu d’une famille maternelle néerlandophone, alors que ma famille paternelle est francophone.Interview par/door Alain Dramé
NL
Wat betekend kunst voor jou?
Kunst is voor mij een manier om de wereld waarin we leven in vraag te stellen. Zo kan ik kritisch kijken naar mijn omgeving.

Welke kunstwerken of kunstenaars hebben jou de laatste tijd geraakt?
Ik heb niet echt een 'mentor' en ik hou van verschillende kunstvormen, maar het zijn vooral fotografen of reisschrijvers die mijn aandacht trekken. Ik ben gefascineerd door de wereld en als ik lees (woorden of beelden) over plekken waar ik nog niet naar toe kan, voel ik me goed!

Hoe en waar zie je jezelf over een paar jaar?
Ik ben van plan om België weer te verlaten na mijn master. Ik heb al twee keer in het buitenland gewoond en ik vind het geweldig! Ik heb niets tegen Europa. Ik denk alleen dat andere continenten me meer te bieden hebben.

Wat wil je de wereld rondom jou bijbrengen?
Ik wil mijn nieuwsgierigheid gebruiken om de nieuwsgierigheid van anderen te prikkelen. Ik hou van leren, ontdekken en reizen. Mijn doel is dan ook om die passie voor nieuwe dingen, voor het anders-zijn te delen.

Waarom neem je deel aan een project als YAR?
Het programma van het Kunstenfestival is geweldig! Kunstenaars van alle genres uit alle continenten: een godsgeschenk voor de jonge filantropische student die ik ben!

FR
Qu’est-ce que la pratique artistique peut t’apporter?
L’art est pour moi un moyen de questionner le monde dans lequel on vit. Cela me permet de jeter un regard critique sur mon environnement.

Quelles oeuvres ou artistes te marquent ces derniers temps?
Je n’ai pas vraiment de ‘mentor’ et j’aime différentes formes d’art, mais ce sont principalement les photoreporters ou auteurs de voyages qui attirent mon attention. Je suis fasciné par le monde et lire (des mots ou des images) sur les endroits où je ne peux pas encore me rendre me procure un bien fou!

Comment et où te vois-tu d’ici quelques années?
J’envisage d’à nouveau quitter la Belgique après mon Master. J’ai déjà vécu deux fois à l’étranger et j’adore ça! Je n’ai rien contre l’Europe. C’est juste que je trouve que les autres continents ont plus à m’apporter.

Que veux-tu apporter au monde dans lequel tu vis?
J’aimerais me servir de ma curiosité pour titiller celle des autres. J’adore apprendre, découvrir et voyager. Mon but est donc de partager cette passion pour la nouveauté, l'altérité.

Pourquoi participer à un projet tel que le YAR?
La programmation du Kunstenfestival est géniale! Des artistes de tous genres qui nous viennent de tous les continents : une aubaine pour le jeune étudiant philanthrope que je suis!

Comments